Ogłoszenia    Zawsze aktualne

    Bieżące

    Akcje i konkursy
     Kontakt

     Powrót
Szkoła Podstawowa w Pawłowie.

KRYTERIA REKRUTACJI
Zgodnie z wymogami prawa oswiatowego   ponizej przedstawiono obowiazujace kryteria rekrutacji do szkoly podstawowej w Pawłowie   Przeczytaj przewijaj dokument bocznym paskiem przewijania
WYPRAWKA SZKOLNA -rok szkolny 2012/2013
UWAGA RODZICE!!!DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013
 Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
 uczniów klasy IV szkoły podstawowej
 Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolna”?
Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
 uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzacym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504,00 zł
 uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, pochodz±cym , w których dochód na osobę nie przekracza - 456,00 zł
 Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.
Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba -
za zgoda przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Do wniosku należy dołaczyć zaswiadczenie o wysokosci dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołaczyć zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodów – oswiadczenie o wysokosci dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze swiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego,
można przedłożyć – zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodów – zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, można przedłożyć zamiast zaswiadczenia o wysokosci dochodów – zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczeń rodzinnych w
formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
Termin złożenia wniosku upływa dnia 5 pazdziernika 2012r.
 rodzice (prawni opiekunowie) dokonuja zakupu podręczników.
 zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.
 realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastapi do dnia 15 listopada 2012 r.
 Jaka wysokosć dofinansowania do podręczników można otrzymać?
Wysokosć pomocy nie może przekroczyć kwot:
 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
  
Zapisy do przedszkola
Tylko do 30 kwietnia 2010 roku !   Zgodnie ze STATUTEM Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie zapisy nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010 / 2011    twają do 30 kwietnia 2010 r.
Odpowiednie dokumenty można pobrać w sekretariacie placówki.Pomóż środowisku
W szkole prowadzonych jest od tego roku szkolnego 2009/2010 kilka akcji, których celem jest działalność proekologiczna.Przeczytajcie takst poniżej i... zapraszamy do udziału!Wyjazd do Krakowa
  Jak co roku, także w tym roku szkolnym   będzie organizowany wyjazd do Krakowa.   Planowany termin   wyjazdu to     17 marca 2007r o   godz. 7.00. W planch jest krótkie zwiedzanie najważniejszych miejsc w Krakowie jak: Wawel ,Rynek z Kościołem Mariackim, Sukiennice.   Głównym celem wyjazdu jest jednak uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej u krakowskich Salezjanów.   Misterium nosi tytuł " Zwycięzca Śmierci". Zapisy chętnych uczniów i osób dorosłych prowadzi   Pani Danuta Hajdasz.
Kierownikiem wycieczki jest Pan Konrad Hajdasz i zabierze gitarę....
  

Autobus szkolny
W roku szkonym 2006/2007
   autobus szkolny będzie kursował według planu:
DO SZKOŁY:
   godz. 7.09 -Kolonia Pawłów   godz. 7.10 - Żerdziny sklep,       godz.7.12 -Pawłów , pierwszy przystanek,
  godz. 7.14 - Pawłów, poczta.
DO DOMU:
można jechać autobusami szkolnymi o godz. 14.12   lub 15.07    lub 16.07.
Pamiętać należy o biletach miesięcznych, które można pobrać w sekretariacie.

Kurs tańca
W każdy wtorek   na godz. 19.oo zapraszamy na kurs tńca towrzyskiego. Zajęcia prowadzi pan Hubert Jokiel na sali gimnastycznej w szkole.
Natomiast zajęcia szkolnego kółka tanecznego prowadzone przez panią Agnieszkę Malcharczyk odbywają się także we wtorki lecz o godz. 16.00, także na sali gimnstycznej. Zapisy i zgłoszenia w sekretariacie placówki.

OGŁOSZENIA ZAWSZE AKTUALNE:

Zbieramy baterie !!

Zbiórka baterii W szkole jest prowadzona od zeszłego roku szkolnego akcja zbierania zużytych baterii i ogniw elektrycznych. Zbiórka prowadzona jest do odwołania, we współpracy z krajową Organizacją Odzysku REBA. S.A Zielone pojemniki na baterie znajdziecie przy wejściu do szkoły. Przyłącz się do akcji chroniąc środowisko naturalne przed niebezpiecznymi substancjami ze zużytych baterii.
Link do strony organizacji REBA:          organizacja REBA S.A.Adopcja Serca !!

Adopcja Serca "Nikt nie ma prawa być szczęśliwym w oderwaniu od innych" .
-dlatego postanowiliśmy zaopiekować się (materialnie i duchowo) dwójką dzieci z Afryki. Od października 2005 r. zaangażowaliśmy się w dzieło "Pallotyńska Adopcja Serca". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie pallotyńskiego zgromadzenia:          Adopcja serca >>>>
Dzięki zachętom i staraniom Danuty i Konrada Hajdasz ok. 30 osób (uczniów i pracowników naszej szkoły) zadeklarowało sie wpłacać kwartalnie lub miesięcznie przez dwa lata określone kwoty pieniężne, aby zapewnić młodym i pokrzywdzonym w wyniku wojny i chorób Afrykańczykom wyżywienie, pomoc medyczną i wykształcenie. Otrzymaliśmy już z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego informację o jednym dziecku. Jest to sierota, chłopiec o imieniu Theoneste. Pochodzi z Rwandy, z diecezji Kigali w środkowej Rwandzie.    Jest uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej. Nadal czekamy na informacje o naszym drugim dziecku. JUż należą sie słowa podziękowania ofiarodawcom, bo na razie mamy fundusze na zapewnienie opieki dla dwójki dzieci, ale gdyby jeszcze ktoś był chętny przyłączyć się do nas, wesprzeć to dzieło miłosierdzia, to może udałoby się pomóc jeszcze komuś tragicznie doświadczonemu, głodnemu w Afryce. Bliższych informacji udziela Pani Danuta Hajdasz. Dzieki ofiarności pracowników i uczniów naszej szkoły obecnie opiekujemy się już dwójką dzieci z Rwandy.
Więcej informacji na gazetce obok klasy nr 17 na parterze szkoły.Godziny otwarcia biblioteki Biblioteka szkolna i wiejska w Pawłowie czynna jest w nowych godzinach tj:
  • Poniedziałek od godz   10.00 - 18.00
  • Wtorek    od godz       10.00 - 18.00
  • Środa    od godz         10.00 - 15.00
  • Czwartek   od godz     8.00 - 11.00
  • Piątek   od godz        8.00 - 11.00Wyjazdy na basen Jest możliwość wyjazdu uczniów naszej szkoły na kryty basen w Raciborzu. Zapisy dla klas I, II, III, V, VI prowadzi Pan Wojciech Zalewski - nauczyciel wychowania fizycznego.
Cena jednego wyjazdu to 7 zł (wstęp na basen + instruktor), autobus opłaca sponsor.
Klasa IV - wszyscy uczniowie obowiązkowo uczestniczą w zajęciach na basenie !. Wyjazdy są bezpłatne dla uczniów klasy IV - Koszt ponosi Urząd Gminy.Sale lekcyjne, wychowawcy klas SALA   24 -     KLASA I    - Wychowawca - Małgorzata Stępień
SALA   23 -     KLASA II     -Wychowawca - Dorota Bażant
SALA   27 -     KLASA III   -Wychowawca - Gabriela Kubik
SALA   18 -     KLASA IV    - Wychowawca - Krystyna Plewik
SALA   17 -     KLASA V     -Wychowawca - Danuta Hajdasz
SALA   16 -     KLASA VI    - Wychowawca - Adriana Adamiec
SALA   26 -     Sala informatyczna     - opiekun- Konrad Hajdasz
SALA   19 -     Sala przyrodnicza     - opiekun - Teresa Flak
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE :

Zbliża się koniec II półrocza Powoli nadszedł czas ostatecznych ocen i podsumowań nauki w tym roku szkolnym. Kto jeszcze ma zaległości - musi je szybko uzupełnić, kto chce poprawić oceny z poszczególnych przedmiotów musi się pospieszyć.
Po całorocznej pracy nadejdzie czas odpoczynek czyli na wakacje letnie (od 23.06.2007r.).Wyjazd do Krakowa Jak co roku, także w tym roku szkolnym organizowany jest wyjazd do Krakowa. Planowany termin wyjazdu to 17 marca 2007r o godz. 7.00. W planch jest krótkie zwiedzanie najważniejszych miejsc w Krakowie jak: Wawel ,Rynek z Kościołem Mariackim, Sukiennice. Głównym celem wyjazdu jest jednak uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej u krakowskich Salezjanów. Misterium nosi tytuł " Zwyciężca Śmierci". Zapisy chętnych uczniów i osób dorosłych prowadzi Pani Danuta Hajdasz.
  

JUŻ prawie FERIE !! Od poniedziałku 12 lutego 2007 roku rozpoczynają się w naszym województwie śląskim ferie zimowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.W naszej szkole będą dyżury nauczycieli i pracowników szkoły i jeżeli będą chętni prowadzone będą zajęcia sportowe, z informatyki i kółka zainteresowań w ciągu pierwszego tygodnia ferii. Życzymy wszystkim dobrego i bezpiecznego odpoczynku!!.AKCJE I KONKURSY:


Zostań znawcą baśni Andersena !! Z inicjatywy polonistki, Pani Danuty Hadasz został ogłoszony konkurs "ZNAWCA BAŚNI ANDERSENA" Konkurs trwa 2 miesiące i aby wziąć w nim udział należy:
--udać się do biblioteki, wypożyczyć baśnie Andersena i przeczytać uważnie ich jak największą ilość,
--Odpowiedzieć na pytania konkursowe,zgłosić udział swojej polonistce
--Wygrać - więcej na tablicy ogłoszeń obok klasy nr 17,


Konkurs plastyczny Został ogłoszony konkurs plastyczny pt: Mikołaj Kopernik - patron naszej szkoły. Aby wziąć udział w konkursie należy:
wykonać samodzielną pracę plastyczną w dowolnej technice formacie A3 lub A4,
Podpisać pracę na odwrocie i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25.01.2006 roku,MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY im. Josepha von Eichendorffa 2006
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZANOWICACH- SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM oraz KOMISJA DS. KULTURY I OŚWIATY przy ZARZĄDZIE WOJEWÓDZKIM DFK są organizatorami międzynarodowego konkursu plastycznego, którego celem jest malarska interpretacja dwóch wierszy romantycznego poety z Łubowic - Josefa von Eichendorffa.
Celem konkursu jest także:
uwrażliwienie młodzieży na piękno poezji, rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację jego poezji, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodzieży.
Prace wykonane w dowolnej technice malarskiej muszą mieć format 100 x 70 cm, i oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych tj: OD 7 DO 9 LAT, OD 10 DO 14 LAT, OD 15 DO 19LAT.
Termin składania prac do dnia 30.04.2006 roku (prac nie zwracamy), a prace muszą zawierać informacje: Imię i Nazwisko autora, wiek, adres placówki, nazwisko instruktora oraz tytuł wiersza. Dodatkowych informacji o konkursie udziela ALEKSANDRA OSADNIK tel. 500099162 , (32 4107010), oraz referent ds. kultury i oświaty DFK – DORIS GORGOSCH Tel. 032 415 – 51 – 18, e – mail gdoris @ wp.pl Lista laureatów konkursu udostępniona będzie od 15 maja 2006 w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzanowicach + 48 32 410 70 10 w godzinach od 8.oo do 14.oo oraz w Internecie na str. dfkschlesien.vdg.pl         SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
A tu wiersze do których konkurs sie odnosi>>>>
A tu o konkursie i wiersze w załączniku na końcu>>>>
Konrad Hajdasz © 2005    zsp_pawlow@interia.pl