O szkole    Trochę historii

    Dokumenty szkolne

    Wydarzenia

    Galeria

    Najlepsi uczniowie

    Kadra

     Kontakt

     PowrótSzkoła powstała w 1970 roku
jako Szkoła Podstawowa w Pawłowie.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 • jest ciekawy świata i żądny wiedzy,
 • zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze,
 • potrafi komunikować się i współpracować z innymi,
 • odpowiednio i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska,
 • ma poczucie własnej wartości, ale też potrafi dokonać samooceny i krytyki
 • dba o swje zdrowie i środowisko naturalne,
 • szanuje tradycje i obyczaje regionu, • Obecnie w szkole uczy się 112 uczniów

  W naszej szkole obecnie uczy się 112 uczniów:
  W klasie pierwszej jest 17, w klasie drugiej- 9, w klasie trzeciej jest 21 uczniów, w klasie czwartej- 14,
  a w klasie piątej 24, i w klasie szóstej uczy się 27 uczniów.


  TAK, TAK TO JUŻ MINĘŁO KOLEJNYCH 5 LAT. w TYM ROKU OBCHODZIMY 40-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY.
  Uroczystości rozpoczną się 24.02.2011r Mszą Św. o godzinie 9.00 w kościele parafialnym pw. Św Michała Archanioła w Pawłowie.
  ...........

  Święto szkoły
  24 lutego 2011 roku świętowaliśmy 40- lecie istnienia Szkoły Podstawowej ,a potem Zespołu Szkolno - Przedszkonego w Pawłowie. Po uroczystej Mszy Św.o godz. 9.00, odprawionej w naszym parafialnym kościele pw Św. Michała Archanioła , odbyła się uroczysta akademia. Potem zaproszeni goście zwiedzali szkołę, a niektórzy zapewne z rozrzewnieniem wspominali dawne lata szkolne.
  19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik. Stąd też co roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pawłowie, noszącym imię wielkiego astronoma, w lutym obchodzone jest Święto Szkoły. W bieżącym roku obchody były szczególnie uroczyste, ze względu na okrągłą – 40 rocznicę szkoły. Przygotowania do uroczystości zaplanowanej na 24 lutego rozpoczęły się dużo wcześniej. Wydany został jubileuszowy numer szkolnej gazetki OKO, przygotowane zostały gazetki ścienne nawiązujące do tego, co działo się w szkole przez te 40 lat. Odbyły się również rozgrywki sportowe. W czwartek – 24 lutego o godzinie 9.00- odbyła się uroczysta Msza św. odprawiona przez miejscowego proboszcza- ks. Zygmunta Hupkę. Uczestniczyli w niej wszyscy obecni uczniowie i pracownicy, absolwenci, rodzice uczniów, emerytowani pracownicy i zaproszeni goście. W homilii ks. Hupka podkreślił m.in. wielką rolę szkoły w życiu całej społeczności lokalnej. Po przejściu do szkoły wszyscy uczestnicy uroczystości zgromadzili się w hali sportowej. Pani dyrektor - Regina Strzeduła – powitała zgromadzonych gości, m.in.:wójta gminy Pietrowice Wlk.- p. Andrzeja Wawrzynka, przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego i sekretarza gminy Pietrowice Wielkie- p. Adama Wajdę, radnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji działających dla oświaty, przedstawicieli zakładów współpracujących ze szkołą, sołtysów i wielu innych znamienitych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników szkoły, a następnie pani dyrektor przedstawiła interesującą historię szkoły. Ciekawostką jest to, że pierwsze wzmianki o szkole w Pawłowie pochodzą z 1728 roku. Równie ciekawy jak odległa historia szkoły jest jest jej „dzień dzisiejszy”. W dalszej części przemówienia pani dyrektor przedstawiła bieżącą działalność szkoły, osiągnięcia uczniów i rozwój szkoły, tak w sferze materialnej, jak i w działalności dydaktycznej i wychowawczej. Na koniec pani dyrektor oddała głos zaproszonym gościom. Wójt gminy w krótkim wystąpieniu nawiązał do homilii i do przemówienia pani dyrektor zwracając uwagę na wielką rolę szkoły. Złożył na ręce pani dyrektor kwiaty i list gratulacyjny dziękując za dotychczasową działalność i pracę. Także pan Adam Wajda w imieniu własnym i Starosty Raciborskiego złożył życzenia dalszej owocnej pracy. Powtórzył za przedmówcami ważne słowa ,że szkoła jest wielką rodziną, a ciepło rodzinne wpływa na całe nasze dorosłe życie. Po części oficjalnej dzieci przedszkolne i uczniowie przedstawili ciekawy program artystyczny na który złożyły się tańce, piosenki, przedstawienie „Dzieci pana astronoma” oraz „Godka w kuchni i przi płocie o Francku i robocie”. Na koniec uroczystości dzieci poczęstowano tortem w kształcie szkoły, a goście udali się na obiad. Przy stole był czas na dzielenie się wrażeniami i na wspomnienia. Goście zwiedzili budynek szkoły i wpisali się do księgi pamiątkowej.
  Dla uczniów też był to świąteczny dzień. Po części oficjalnej odbyła się występy przedszkolaków i uczniów szkoły. Dzień ten upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.
  Zdjęcia z uroczystości znajdziecie Tu- w GALERII zdjęcia z obchodów. >>>


  Święto szkoły
  26 stycznia 2006 roku świętowaliśmy 35- lecie istnienia Szkoły Podstawowej ,a potem Zespołu Szkolno - Przedszkonego w Pawłowie. Po uroczystej Mszy Św.o godz. 9.00, odprawionej w naszym parafialnym kościele pw Św. Michała Archanioła , odbyła się uroczysta akademia. Potem zaproszeni goście zwiedzali szkołę, a niektórzy zapewne z rozrzewnieniem wspominali dawne lata szkolne. Goście przy kawie spotkali się z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym.
  Dla uczniów też był to świąteczny dzień. Po części oficjalnej odbyła się zabawa karnawałowa - bal przebierańców na której rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy, najciekawszy, najbardziej pomysłowy strój balowy. Dzień ten upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.  Podstawowe dokumenty szkolne to:
  * statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  * Wewnątrzszkolny system oceniania
  * Regulamin Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  REGULAMIN OCENIANIA


  Ważne sprawy w szkole:
  Kilka słów o historii szkoły


15.X. 1970 – szkoła osiągnęła stan surowy zamknięty. Termin otwarcia szkoły wyznaczono na 15 grudnia.
* Szkoła Podstawowa była 12 szkołą „ Tysiąclecia „ w powiecie raciborskim .
* Przy budowie szkoły oraz przy jej zagospodarowaniu pomagało 90% rodziców.
* Budynek szkolny wraz z wyposażeniem kosztował ( w 1971 r ) 4 miliony złotych.
* 25.01.2001 W szkole podstawowej było 6 oddziałów, do których uczęszczało 121 uczniów. W tym :
z Pawłowa - 61
z Makowa - 33
z Żerdzin - 27
* Na początku pracowało 14 nauczycieli.
* Pierwszym Dyrektorem szkoły był Jerzy Świątek ( do 01.01.1986 r )
* W roku szkolnym 1970/1971 do szkoły uczęszczało 174 uczniów. Grono nauczycielskie stanowiło 6 osób.
* W dniu otwarcia szkoły 25.01.1971 r
Klasę I stanowił rocznik 1963
a klasę VII rocznik 1956
* Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pawłowie Od 01.01.1986 r do roku 2002 była Halina Arendarska
* Od roku 2002 do dziś dyrektorem jest Regina Strzeduła
*Dawni i obecni nauczyciele naszej szkoły ( w kolejności alfabetycznej ) 1. Adamiec Adriana 2. Arendarska Halina 3. Barcicka Teresa 4. Bażant Dorota 5. Bulak Danuta 6. Bulkiewicz Krzysztof 7. Cymerman Danuta 8. Czapla Józef 9. Czerepok Bogusława 10. Dziedzic Edmund 11. Famulok Elżbieta (Arendarska) 12. Flak Teresa (Pohl) 13. Frencel Teresa 14. Golonka Maria 15. Hajdasz Danuta 16. Hajdasz Konrad 17. Hanczarek Anna 18. Ks.Zygmunt Hupka 19. Kania Anna 20. Kąś Marian 21. Kolowca Józefa 22. Kubik Gabriela (Piechaczek ) 23. Kupczyk Renate 24. Kurek Urszula 25. Kwiecień Bogdan 26. Majewski Wojciech 27. Mikołąjczyk Danuta 28. Mordalska Krystyna 29. Muszal Marta 30. Neudeker Edmund 31. Otręba Mirosław 32. Plewik Krystyna 33. Pohl Celina 34. Przybyła Bożena 35. Siwicka Małgorzata 36. Sławik Rajmund 37. Steman Helga 38. Stępień Małgorzata 39. Stromski Gerard 40. Strzeduła Regina 41. Surma Andrzej 42. Świątek Aniela 43. Świątek Jerzy 44. Weselak Zofia 45. Wojczulis Maria 46. Wysocki Zygfryd 47. Zalewska Róża 48. Zalewski Wojciech 49. Zapotoczna Genowefa


Nalepsi uczniowie w roku szkolnym 2005/2006:


KLASA I :
Michał Błachut, Paweł Grela, Nicol Gwóźdź, Kamil Kalus, Robert Lazar, Patrycja Miensopust, Andrea Pitrasz,
Patryk Ploch, Paulina Szmalec, Emilia Wiczek, Jessica Zuber. <<< >>>

KLASA II :
Dawid Kubisz, Jolanta Wilczek, Partycja Kusz, Łucja Przybyła, Koarol Zemelka. <<<>>>>>

KLASA III :
Andrzej Halfar, Bartłomiej Cycoń, Emilia Strzeduła, Klaudia Labud, Martyna Wilczek, Malwina Zuber,
Partick Gwóźdź. <<<<<>>>>>>

KLASA IV :
Ewa Lazar, Monika Flak, Amanda Pitrasz, Sandara Kalinicka, Natalia Kowaczek. <<<<>>>>

KLASA V :
Ania Zając, Paulina Bokwa, Robert Mizioch, Kinga Lazar, Tomasz Stanik. <<<<<>>>>>

KLASA VI :
Marta Przybyła, Aleksandra Marcinek, Dorota Kowaczek, Anna Malcharczyk. <<<>>>>
Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Pawłowie:

Kadra W naszej szkole pracują:
 • mgr Regina Strzeduła   -   Dyrektor Szkoły, historia,
 • mgr Adrianna Adamiec   -   język niemiecki,
 • mgr Renata Muszal    -   nauczanie zintegrowane,
 • mgr Cymerman Danuta   -   muzyka, świetlica,
 • mgr Flak Teresa   -   matematyka, przyroda,
 • mgr Hajdasz Danuta   -   język polski,
 • mgr Hajdasz Konrad   -   informatyka,technika
 • ks. Hupka Zygmunt   -   religia,
 • mgr Kubik Gabriela   -   nauczanie zintegrowane,
 • mgr Plewik Krystyna   -   język angielski,
 • mgr Stępień Małgorzata   -   nauczanie zintegrowane,
 • mgr Wojciech Zalewski   -   wychowanie fizyczne,
 • mgr Kania Anna   -   nauczyciel przedszkola,
 • Mikołajczyk Danuta   -   nauczyciel przedszkola,
 • mgr Przybyła Bożena   -   nauczyciel przedszkola,
 • mgr Koterba Jolanta   -  katechetka,
 • mgr CzerepokBogusława   -  nauczyciel techniki,
 • mgr Zajonc Alicja   -  nauczyciel plstyki,
 • mgr Olbrich Dorota   -  pedagog szkolny,

Pracownicy obsługi: W naszej szkole pracują:
 • Zając Maria   -   sekretarka, intendentka,
 • Kurka Halina   -   kucharka,
 • Przybyła Teresa   -   kucharka,
 • Lazar Gertruda   -   sprzątaczka,
 • Nieradka Marianna   -   woźna przedszkola,
 • Wilczek Gabriela   -   sprzataczka,
 • Wyrtki Gabriela   -   woźna przedszkola,
 • Strzeduła Łukasz   -   konserwator, palacz c.o.


Konrad Hajdasz © 2005    zsp_pawlow@interia.pl